Azra

Calgija

Play

Pravo na ljubav
Pravo na raðanje
Pravo da budem ?to hoæu
Ako mogu
Jer nije to samo strast
?to ru?i pred sobom
Barijere nego poplava

Jednom sam se lo?io na tebe
(mir)
Mene krase mnoge uspomene
(peace)
Moje ime èalgija
Ispod pasa prangija
Od zla