Azra

Juris lake konjice

Play

da mi je èuti
udaljene bubnjeve
juri? lake konjice
pobjede

voljena zemljo
gdje su tvoji sinovi
sunce kad se probudi
kad zarudi

netko æe reæi
tema ubava
dvije tri rijeèi
al pjesma rðava

i ba? je mene dopala

ne vrijedi ti slu?at na ovoj glasnoæi
prolazi ljubav u èistoj hladnoæi
samoæi
prostoti
krasoti

ponekad æutim
zapravo se odmaram
èemu da se umaram
propadam

netko æe reæi
tema ubava
dvije tri rijeèi
ma ?epava

da mi je èuti
vajne bubnjeve
miris lake konjice
pobjede