Azra

Pit... I to je Amerika

PlayAmerika nije rad i znoj
Postoje Hollywood i Frenki boj
Diznyland bejzbol i rok end roll

Godine oèaja godine nade
Jedni ruse a drugi grade
Prolaze ratovi padaju vlade
Pitove ruke vise nisu mlade

Od aljaske do Meksika
To je ona druga slika
Pit ... I to je Amerika

U buci u larmi u rudniku
Na farmi
Pitove ruke vise nisu mlade
?ezdeset godina za dolar rade

A negdje daleko u Ilinoji
Nadgrobna ploèa stoji
I prazan kovèeg Èeka
Da pit stigne iz daleka

Od aljaske do Meksika
To je ona druga slika
Pit ... I to je Amerika

Kada umoran zaspe
I vise se ne probudi
Jedino za cime ?udi
Je da
Umjesto bla?enstva i raja
Vidi zoru kako rudi
I sunce starog kraja

Od aljaske do Meksika
To je ona druga slika
Pit ... I to je Amerika