Azra

Suzy F. (Kada vidim Beè)

Play

Kada vidim Beè,
Pada mi na pamet Suzy F.
Mislila je da sam lijep,
?eljela me noæu kraj sebe.

Suzy F.
Danas sam tu a sutra daleko,
Suzy F.
Nije mi se dopao tvoj grad.