Baris Manço

Zehra

Play

Halamýn kýzý Zehra dostlar baþýna
Bize sýk sýk gelir gece yatýsýna
Bir geçerken uðramýþtý tam onsekiz ay oldu
O gün bu gün bizde kalýyor Zehra

Zehra seni çok seviyorum
Bir türlü sana git diyemiyorum
Ama artýk anla be Zehra

Zehra seni çok seviyoruz
Bir türlü sana git diyemiyoruz
Ama artýk anla be Zehra

Bak iþte sulandý gözlerin
Yine dolu dolu bak
Ýþte bu haliyle ediyor deli deli bak

Kulun olayým kölen olayým
Hemen darýlma Hala kýzý Zehra
Kulun olayým kölen olayým
Kes aðlamayý hala kýzý Zehra

Çayýna biber koydum
Çorbasýna reçel kattým
Hapþýrýk tozu serptim hýrkasýna

Yataðýna fare koydum
Dolabýna kurbaða
Ama yine banamýsýn demedi Zehra

Zehra seni çok seviyorum
Bir türlü sana git diyemiyorum
Ama artýk anla be Zehra

Zehra seni çok seviyoruz
Bir türlü sana git diyemiyoruz
Ama artýk anla be Zehra

Bak iþte sulandý gözlerin
Yine dolu dolu bak
Ýþte bu haliyle ediyor deli deli bak

Kulun olayým kölen olayým
Hemen darýlma Hala kýzý Zehra
Kulun olayým kölen olayým
Kes aðlamayý hala kýzý Zehra

Yataðýmý al yorganýmý al
Makasýmý taraðýmý kederimi al
Terliðimi al bardaðýmý al havlumu çatalýmý al
Kulun olayým kölen olayým
Zehra

Bir þu körpe evimin tapusu var
Ne hacet Zehra onuda al
Kulun olayým kölen olayým
Zehra